O Przedszkolu

                Niepubliczne przedszkole specjalne Fundacji Uśmiech dziecka rozpoczęło swoja działalność  15.03 .2010

Przedszkole wchodzi w skład ośrodka wczesnej interwencji  położonego przy ulicy Chopina 15 (była stacja pogotowia ratunkowego). Przedszkole korzysta z budynku  z własnym  placem zabaw. Przygotowane jest na 40 miejsc.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera ,dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, afazją ,niepełnosprawnością intelektualną  oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wyjątkowość Niepublicznego Przedszkola Specjalnego polega na tym iż jest jedną  z nielicznych placówek prowadzącą  wieloprofilową  intensywną edukację i rehabilitację  dzieci od 2,5 roku do 8 roku życia . Ściśle dopasowany program edukacyjny do wieku rozwojowego pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty wczesnej edukacji przedszkolnej. Bogata oferta edukacyjna pozwala  na osiąganie  u dzieci pokrzywdzonych przez los  świetnych wyników  w terapii zarówno na płaszczyźnie usprawniania jak i edukacyjnej.

>>> statut-przedszkola <<<

Facebook Icon