Oferta edukacyjna

Program pracy dzieci niepełnosprawnych  w Przedszkolu Uśmiech Dziecka realizuje obowiązującą podstawę programową . Został on opracowany  w wyniku diagnozy potrzeb przedszkolaków  w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych.

Główną formę pracy  stanowią indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez nauczycieli i specjalistów.

Program realizowany  jest przez następujące formy:

Facebook Icon