Nowy projekt dla przedszkola

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie” nr projektu RPPM.03.01.00-22-0059/18, którego celem jest: utworzenie 10 trwałych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością w gminie miejskiej Wejherowo oraz wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych.

Nabór do Projektu adresowany jest do osób, posiadających dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w gminie miejskiej Wejherowo. Projekt zakłada utworzenie 2 grup w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Uśmiech Dziecka w Wejherowie i realizowanie edukacji przedszkolnej w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.

Nabór prowadzony będzie od dnia 1.02.2019 do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia dostępna będzie w biurze projektu: Fundacja „Uśmiech Dziecka”, Wejherowo, ul. Chopina 15, tel. 58 572 78 98; 58 572 78 97 oraz na stronie internetowej.

Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Uśmiech Dziecka”

Posted in Bez kategorii
Facebook Icon