Rekrutacja i opłaty

Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący (Fundację Uśmiech Dziecka ) na przełomie marca i kwietnia.

Jeśli w przedszkolu są wolne miejsca wówczas dzieci są przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Każdy rodzic który ubiega  o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię  psychologiczno -pedagogiczną

Rodzice wypełniają również kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola ,która zawiera podstawowe informacje o dziecku ,opiekunach. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby wypełniamy stosowne oświadczenie

v  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (do pobrania)

v  Upoważnienie do odbioru dziecka (do pobrania)

***

Opłaty :

Czesnego za miesiąc wynosi 220zł płatne do 10 każdego miesiąca w sekretariacie

Wyżywienie – 4 posiłki     – stawka dzienna 9zł

Facebook Icon